در آپدیت جدید لینکدین ، کاربران میتوانند در کامنت های ارسالی تصویر ارسال کنند.

آپدیت جدید لینکدین