شاید شما هم مانند خیلی های دیگر کلماتی همانند "رپرتاژ "رپورتاژ" "ریپورتاژ" "رپورتاج" و از این دسته از کلمات را شنیده باشید ؛ اما قبل از هر چیز باید بهتون بگم تلفظ و املای صحیح این کلمه "رپرتاژ" هست.

شاید شما فقط اسم این کلمه را شنیده باشید و اما معنی واقعی آن را نمیدانید و نمیدانید اصلاً به چه کاری می آید ؛ در این پست به شما تعریف رپورتاژ به همراه نمونه هایی از آن را بیان خواهیم کرد.

رپورتاژ چیست؟